ŽAIDIMO „PIRK, bet kurias 2 Duracell baterijų pakuotes ir LAIMĖK

TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios taisyklės

 

 • Žaidimo „Pirk bet kurias 2 DURACELL pakuotes ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
 • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB “TOTEM promo”, toliau tekste – „Organizatorius“.
 • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. spalio 31 iki lapkričio 18 d. (imtinai).
 • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose SENUKAI parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti „2 Duracell baterijų“ pakuotes, nurodytas punkte Priedas. ,ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.duracellzaidimas.lt
 • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje duracellzaidimas.lt .Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.duracellzaidimas.lt .
 • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
 • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 

 1. Žaidimo prizai

 

 • Prizai:
  • Radio bangomis valdomi automobiliai. Prizų fonde 12 vnt. Prizų.
 • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
 • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.

 

 

 1. Žaidimo eiga

 

 • Asmenys, įsigiję bet kurias „2 Duracell baterijų“ pakuotes SENUKAI parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje duracellzaidimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus nurodytus 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose.
 • Registracijai tinklapyje duracellzaidimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
 • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. spalio 31 iki lapkričio 18 d. (imtinai).
 • Užregistruotas „2 Duracell“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
 • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje duracellzaidimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
 • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje duracellzaidimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

 1. Žaidimo sąlygos

 

 • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Vieną pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „2 Duracell baterijų“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

 1. Prizų įteikimas

 

 • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
 • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 1
 • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected]
 • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
 • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
 • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
 • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
 • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 1. Duomenų apsauga
  • Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected]
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių ir tik tada, jeigu prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje duracellzaidimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  • Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 1. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

               El. paštas [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Priedas. 1.

 

Kodas

Pavadinimas

DURB005

Bater. DURACELL AA, 4

DURB011

Bater.DURACELL, AA 4+1vnt.

DURB015

Bater.DURACELL AA, 8

DURB055

Bater.DURACELL AAA, 4

DURB062

Bater.DURACELL AAA, 4+1vnt.

DURB063

Bater.DURACELL AAA, 8

DURB100

Baterijos DURACELL D, LR20, 2v

DURB105

Baterijos DURACELL C, LR14, 2v

DURB110

Bater.DURACELL 9V, 1

DURRB10

Įkr.bater.DURACELL AA(2500), 2

DURRB30

Įkr.bater.DURACELL AAA(850), 2

DURSC47

Bater.DURACELL LR43, 2

DURSC51

Bater.DURACELL LR44, 2

DURSC57

Bater.DURACELL LR54, 2

DURSC75

Bater.DURACELL 2016, 1

DURSC80

Bater.DURACELL 2025, 1

DURSC90

Bater.DURACELL 2032, 2

DURSC93

Bater.DURACELL 2450, 1

DURSM21

Bater.DURACELL MN21, 1

DURSM27

Bater.DURACELL MN27, 1