Akcijos „Pirk PIRK bet kurias dvi pakuotes baterijų DURACELL ir LAIMĖK rengimo sąlygos:

 

 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir Akcijos organizatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Akcijos organizatorius“.

 

 1. AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra Lietuvos teritorijoje esančios „Maxima“ prekybos tinklo X, XX, XXX, XXXX parduotuvės, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

 

 1. AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2020 m. Lapkričio (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. Lapkričio 30 d. (paskutinė Akcijos diena).
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

 

 1. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Akcijoje negali dalyvauti negali dalyvauti MAXIMA LT, UAB, UAB“ Totem promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai.
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent du Akcijos Pirkimo kvitą užregistruoti tinklalapyje www.duracellzaidimas.lt .
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent du Akcijos produktus.
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti pirkimo kvito kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Akcijos organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected] pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 150 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Užsakovas.

 

 • Jei prizo laimėtojas negali pateikti kvito kopijos, kuris buvo užregistruotas ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

 1. PRIZŲ FONDAS
 2. Laikrodis: Apple Watch, SE. Prizų fonde 1 vnt.
 3. Ausinės: Apple AirPods. Prizų fonde 1 vnt.
 4. Telegonas: Iphone 12. Prizų fonde 1 vnt.

 

 1. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2020 m. Gruodžio 1 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
  • Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatytas 1 laimėtojas, kuriam bus įteiktas Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodytas prizas.
  • Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai nesugebėtų pateikti užregistruoto pirkimo kvito kopijos ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

 1. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Akcijos laimėtojų pirkimo kvito numeriai bus paskelbti interneto svetainėse duracellzaidimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo.
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu. Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) ir pateikti „Maxima“ pirkimo kvito kopiją, kuris buvo panaudotas perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informacinis tel.: +37068386960). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, iki 2020 m. Gruodžio 16 gali atvykti UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.
  • Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

 1. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020 m. Gruodžio 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti pateikti Akcijos organizatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37068386960, el. paštas [email protected]
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

 1. DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių laimėtojų duomenų.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi laimėtojų kontaktiniai duomenys Užsakovui nėra
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

 

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37068386960 ar el. paštu [email protected]

 

ŽAIDIMO „PIRK bent vieną pakuotę baterijų Duracell  ir LAIMĖK

TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios taisyklės

 

 • Žaidimo „Pirk bent vieną pakuotę DURACELL ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
 • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB “TOTEM promo”, toliau tekste – „Organizatorius“.
 • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. lapkričio 14 iki lapkričio 27 d. (imtinai).
 • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose NORFA parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bent vieną pakuotę „Duracell“ baterijų, nurodytų punkte Priedas. 1., registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt
 • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje duracellzaidimas.lt .Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.duracellzaidimas.lt.
 • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
 • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 

 1. Žaidimo prizai

 

 • Prizai:
  • LEGO „Hidden side“ vaiduoklių gaudytojų atobusas. Prizų fonde 10 vnt. Prizų.
  • LEGO „Classic“ didelė kaladėlių dėžė. Prizų fonde 3 vnt prizų.
 • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
 • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.

 

 

 1. Žaidimo eiga

 

 • Asmenys, įsigiję bent vieną pakuotę baterijų „Duracell“ NORFA parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje duracellzaidimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus nurodytus 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose.
 • Registracijai tinklapyje duracellzaidimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
 • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. lapkričio 14 iki lapkričio 27 d. (imtinai).
 • Užregistruotas „Duracell“ baterijų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
 • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje duracellzaidimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
 • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje duracellzaidimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

 1. Žaidimo sąlygos

 

 • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Vieną pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Duracell“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

 1. Prizų įteikimas

 

 • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
 • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 15
 • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected]
 • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
 • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
 • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
 • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
 • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

 

 1. Duomenų apsauga
  • Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected]
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių ir tik tada, jeigu prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje duracellzaidimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  • Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 1. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

               El. paštas [email protected]

 

 

 

Priedas. 1.

 

Kodas

Pavadinimas

DURB001

Bater.DURACELL AA, 2

DURB005

Bater. DURACELL AA, 4

DURB011

Bater.DURACELL, AA 4+1vnt.

DURB015

Bater.DURACELL AA, 8

DURB050

Bater.DURACELL AAA, 2

DURB055

Bater.DURACELL AAA, 4

DURB062

Bater.DURACELL AAA, 4+1vnt.

DURB063

Bater.DURACELL AAA, 8

DURB100

Baterijos DURACELL D, LR20, 2v

DURB105

Baterijos DURACELL C, LR14, 2v

DURB110

Bater.DURACELL 9V, 1

DURM001

Bater.DURACELL Turbo AA, 2

DURM005

Bater.DURACELL Turbo AA, 4

DURM050

Bater.DURACELL Turbo AAA, 2

DURM055

Bater.DURACELL Turbo AAA, 4

DURRB10

Įkr.bater.DURACELL AA(2500), 2

DURRB30

Įkr.bater.DURACELL AAA(850), 2

DURSC51

Bater.DURACELL LR44, 2

DURSC90

Bater.DURACELL 2032, 2

DURSM22

Baterijos DURACELL MN21, 2vnt.