Žaidimo „Pirk PIRK bet kurias dvi pakuotes baterijų DURACELL ir LAIMĖK rengimo sąlygos:

 

 1. Bendrosios taisyklės

 

 • Žaidimo „Pirk bet kurias dvi DURACELL ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
 • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB “TOTEM promo”, toliau tekste – „Organizatorius“.
 • Žaidimas vyksta nuo 2020 gruodžio 1 d. iki gruodžio 13 d. (imtinai).
 • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose IKI ir IKI EXPRESS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bent dvi pakuotes „Duracell“ baterijų, nurodytų punkte Priedas. 1., registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt
 • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje duracellzaidimas.lt .Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.duracellzaidimas.lt.
 • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
 • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 

 1. Žaidimo prizai

 

 • Prizai:
  • AirPods Pro belaidės asinės. Prizų fonde 1 vnt. prizų.
  • iPad Air (10.9“ Wi-Fi 64 GB) . Prizų fonde 1 vnt. prizų.
 • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
 • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.

 

 

 1. Žaidimo eiga

 

 • Asmenys, įsigiję bent dvi pakuotes baterijų „Duracell“ IKI ar IKI EXPRESS parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje duracellzaidimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus nurodytus 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose.
 • Registracijai tinklapyje duracellzaidimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
 • Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. gruodžio 1 iki gruodžio 13 d. (imtinai).
 • Užregistruotas „Duracell“ baterijų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
 • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje duracellzaidimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
 • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje duracellzaidimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

 1. Žaidimo sąlygos

 

 • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Vieną pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiais produktais „Duracell“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

 1. Prizų įteikimas

 

 • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
 • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 30
 • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantys produktai) čekio kopiją el. paštu [email protected].
 • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
 • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
 • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
 • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
 • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

 

 1. Duomenų apsauga
  • Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių ir tik tada, jeigu prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje duracellzaidimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  • Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 1. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

               El. paštas [email protected]

 

 

 

 

PRIEDAS NR.1

 

 

Barkodas

Pavadinimas

5000394076921

Baterijos DURACELL AA, LR6, 2vnt

5000394076952

Baterijos DURACELL AA, LR6, 4vnt

5000394077133

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 2vnt

5000394077164

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 4vnt

5000394076761

Baterijos DURACELL C, LR14, 2vnt

5000394077225

Baterija DURACELL 9V, LR61, 1vnt

5000394504424

Baterijos DURACELL LR44, 2vnt

5000394054967

Baterijos DURACELL 2032, 2vnt

5000394062573

Baterijos DURACELL Ultra AA, 4vnt.

 

 

 

 

ŽAIDIMO „PIRK bent vieną pakuotę baterijų Duracell  ir LAIMĖK

TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios taisyklės

 

 • Žaidimo „Pirk bent vieną pakuotę DURACELL ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
 • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB “TOTEM promo”, toliau tekste – „Organizatorius“.
 • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. lapkričio 14 iki lapkričio 27 d. (imtinai).
 • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose NORFA parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bent vieną pakuotę „Duracell“ baterijų, nurodytų punkte Priedas. 1., registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt
 • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje duracellzaidimas.lt .Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.duracellzaidimas.lt.
 • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
 • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 

 1. Žaidimo prizai

 

 • Prizai:
  • LEGO „Hidden side“ vaiduoklių gaudytojų atobusas. Prizų fonde 10 vnt. Prizų.
  • LEGO „Classic“ didelė kaladėlių dėžė. Prizų fonde 3 vnt prizų.
 • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
 • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.

 

 

 1. Žaidimo eiga

 

 • Asmenys, įsigiję bent vieną pakuotę baterijų „Duracell“ NORFA parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje duracellzaidimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus nurodytus 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose.
 • Registracijai tinklapyje duracellzaidimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
 • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. lapkričio 14 iki lapkričio 27 d. (imtinai).
 • Užregistruotas „Duracell“ baterijų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
 • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje duracellzaidimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
 • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje duracellzaidimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

 1. Žaidimo sąlygos

 

 • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Vieną pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Duracell“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
 • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje duracellzaidimas.lt .
 • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

 1. Prizų įteikimas

 

 • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
 • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 15
 • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
 • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
 • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
 • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
 • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
 • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

 

 1. Duomenų apsauga
  • Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių ir tik tada, jeigu prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje duracellzaidimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje duracellzaidimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  • Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 1. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

               El. paštas [email protected]

 

 

 

Priedas. 1.

 

Kodas

Pavadinimas

DURB001

Bater.DURACELL AA, 2

DURB005

Bater. DURACELL AA, 4

DURB011

Bater.DURACELL, AA 4+1vnt.

DURB015

Bater.DURACELL AA, 8

DURB050

Bater.DURACELL AAA, 2

DURB055

Bater.DURACELL AAA, 4

DURB062

Bater.DURACELL AAA, 4+1vnt.

DURB063

Bater.DURACELL AAA, 8

DURB100

Baterijos DURACELL D, LR20, 2v

DURB105

Baterijos DURACELL C, LR14, 2v

DURB110

Bater.DURACELL 9V, 1

DURM001

Bater.DURACELL Turbo AA, 2

DURM005

Bater.DURACELL Turbo AA, 4

DURM050

Bater.DURACELL Turbo AAA, 2

DURM055

Bater.DURACELL Turbo AAA, 4

DURRB10

Įkr.bater.DURACELL AA(2500), 2

DURRB30

Įkr.bater.DURACELL AAA(850), 2

DURSC51

Bater.DURACELL LR44, 2

DURSC90

Bater.DURACELL 2032, 2

DURSM22

Baterijos DURACELL MN21, 2vnt.