DURACELL žaidimo taisyklės ir sąlygos

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Žaidimo užsakovas: UAB „SANITEX“, adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas (toliau – Užsakovas).
  • Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės gatvė 5, LT-09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius). 
 1. ŽAIDIMO VIETA
  • Žaidimas vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama „Duracell“ produktais. 
 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 05 01 (pirmoji Žaidimo diena) iki 2019 06 30 (paskutinė Žaidimo diena). 
 1. ŽAIDIMO DALYVIAI
  • Žaidime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bent vieną iš Žaidimo vietoje parduodamų „Duracell“ produktų (produktų sąrašas pateikiamas 1 Priede) bei išsaugoję pirkimo kvitą.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Multiplex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai. 
 1. Prizų fondas
  • Pagrindinis prizas – 1600 Eur (tūkstančio šešių šimtų eurų) vertės dovanų kuponas kelionei visai šeimai (dviems suaugusiems bei dviems vaikams iki 11 metų amžiaus) į Danijoje, Bilunde esantį „Legoland“ žaidimų parką.
  • Papildomi prizai – 3 (trys) elektriniai paspirtukai, kurių kiekvieno vertė 333 Eur (trys šimtai trisdešimt trys eurai) bei 15 (penkiolika) dovanų kuponų į „Uno park“ nuotykių parką šeimai (2 suaugę ir 2 vaikai), kurių kiekvieno vertė 50 Eur (penkiasdešimt eurų). 
 1. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
  • Norintis dalyvauti Žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent vieną ar kelis „Duracell“ produktus (produktų sąrašas pateiktas 1 Priede) ir gauti pirkimo kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant žaidime.
  • Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo, asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs savo pirkimą internetiniame puslapyje duracellzaidimas.lt ir įvesdamas tikslius ir išsamius savo, kaip Žaidimo dalyvio, duomenis: pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Asmuo gali registruotis Žaidime tik savo vardu.
  • Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
  • Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo Žaidime apribojimų, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą „Duracell“ produktų pirkimą, atitinkantį Žaidimo sąlygas.
  • Užregistruotas pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos, kadangi Prizo laimėtojas, norėdamas atsiimti prizą, turės Žaidimo Organizatoriui atsiųsti pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected].
  • Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui ar Užsakovui, bus tiriami ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
  • Asmuo, šių taisyklių nustatyta tvarka registruodamasis dalyvauti Žaidime (spausdamas „Registruotis“ Žaidimo internetiniame puslapyje), patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, jog toliau nurodyti jo asmens duomenys bus šiose taisyklėse nustatyta tvarka Žaidimo vykdymo tikslu, dalyvio duoto sutikimo  pagrindu tvarkomi Užsakovo, kaip asmens duomenų valdytojo: vardas; pavardė; el. p. adresas; telefono numeris; pirkinių kvito numeris; duomuo, kad Žaidimo dalyvis įsipareigojo laikytis Žaidimo taisyklių (techniniai įrašai); Žaidimo dalyvio skundas ir jo nagrinėjimo duomenys; apie Žaidimo dalyvį, pripažintą laimėtoju papildomai tvarkomi šie asmens duomenys: duomuo, kad asmuo pripažintas laimėtoju, laimėtas prizas, pirkinių kvite esanti informacija (pateikus pirkinių kvitą); prizo atsiėmimo vieta (adresas); prizo atsiėmimo būdas; susirašinėjimo su prizo laimėtoju duomenys; su prizo perdavimu, mokesčių dėl prizo gavimo deklaravimu ir sumokėjimu susiję (prizo perdavimo akto, mokesčių deklaracijų) duomenys, įskaitant asmens kodą (Asmens duomenys).
   • Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Žaidimo dalyvio, kuriuos jis privalo pateikti, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, o, jų nepateikdamas, negalės būti identifikuotas, dalyvauti Žaidime bei atsiimti laimėtų prizų. Dalį Žaidimo dalyvio Asmens duomenų sukuria
   • Jūsų Asmens duomenis Užsakovas gali pateikti šiems gavėjams:
    • Organizatoriui perduodami duomenys, kad būtų išrinkti Žaidimo laimėtojai bei įteikti prizai;
    • su visais Asmens duomenimis susipažinti gali bei juos saugo duomenų tvarkytoju pasitelkta UAB Interneto vizija (adresas: Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius) ir kiti paslaugų teikėjai, padedantys administruoti žaidimo internetinį puslapį;
    • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
    • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
    • Laimėtoju pripažinto asmens vardas, pavardė, laimėtas prizas bus viešinami duracellzaidimas.lt tinklapyje Žaidimo laikotarpiu nuo prizo laimėjimo dienos ir ne ilgiau nei vieną mėnesį po Žaidimo pabaigos, todėl su jais galės susipažinti visi internetinio puslapio www.duracellzaidimas.lt lankytojai.
    • Asmens duomenų gavėjais gali būti ir kiti tretieji asmenys paslaugų tiekėjai, kurių paslaugos reikalingos Žaidimo įgyvendinimui arba valstybinės institucijos, gaunančios Asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.
   • Asmens duomenys bus saugomi Žaidimo vykdymo laikotarpiu ir ne ilgesnį nei šešių mėnesių terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
   • Žaidimo dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis ar apriboti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
   • Žaidimo dalyvis, informuojamas, kad atšaukęs sutikimą tvarkyti jo duomenis, pateikęs reikalavimą Organizatoriui ar Užsakovui apriboti jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo Asmens duomenis, tvarkomus Žaidimo vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu teisės laimėti ir/ar atsiimti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio atitinkamo reikalavimo pateikimo Organizatoriaus ar Užsakovo jau atliktam Žaidimo dalyvio Asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
   • Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, užtikrinant saugų tvarkymą ir ribojant neleistiną prieigą prie Asmens duomenų.
   • Žaidimo dalyvis dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su Asmens duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Organizatorių arba Užsakovą. 
 1. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
  • Norintis dalyvauti Žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu internetiniame puslapyje duracellzaidimas.lt turi suvesti 6.2 punkte nurodytus duomenis.
  • Visiems žaidime užsiregistravusiems dalyviams suteikiama galimybė laimėti 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytus prizus, kurių laimėtojai bus renkami 2019 m. liepos 3 dieną specialiai tam sukurta programa ir paskelbti internetiniame puslapyje duracellzaidimas.lt iki 2019 m. liepos 5 dienos.
  • Vieną kartą užregistruotas Pirkimo kvitas žaidime dėl 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytų prizų dalyvauja iki žaidimo pabaigos.
  • Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami duracellzaidimas.lt svetainėje iki 2019 m. rugpjūčio 2 dienos.
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, turi patys susisiekti su Organizatoriumi iki 2019 m. liepos 19 dienos ir pateikti laimėjusio Pirkimo kvito kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected]

7.6. Jei 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytų prizų laimėtojai patys nesusisieks su Organizatoriumi per minėtą terminą, jie neteks teisės į prizus ir bus renkami nauji prizų laimėtojai. 

 1. PRIZO ATSIĖMIMAS
  • Organizatorius užtikrina, kad 5.1. bei 5.2 punktuose nurodytų prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.5. punkte nurodytą reikalavimą, bus galimybė atsiimti prizą Organizatoriaus ofise Vilniuje, Upės gatvėje 5, 301 kab. nuo 2019 m. liepos 25 dienos iki 2019 m. rugpjūčio 2 dienos asmeniškai.
   • Jei žaidimo nugalėtojas 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytų prizų atsiimti Organizatoriaus ofise negali, jam prizas bus pristatytas Organizatoriaus sąskaita. Tokiu atveju, laimėtojas turi susitiekti su Akcijos organizatoriumi el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 19 dienos. Prizas perduodamas laimėtojui pasirašytinai, naudojantis kurjerio paslaugomis.
   • Atsiimant prizą Akcijos organizatoriaus ofise Vilniuje arba per kurjerį, bus prašoma pateikti asmens dokumentą bei pirkimo kvitą.
  • Organizatorius neatsako ir nėra įpareigotas perduoti prizų dalyviui, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
  • Jei laimėtojas nustatytoje vietoje ir nustatytu terminu neatvyksta atsiimti prizo ar yra kitos aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir organizatorius gali jį naudoti savo nuožiūra.
  • Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
  • Laimėtojas, laimėjęs 5.1. punkte esantį prizą, gauna nurodytos vertės kuponą, nurodytai kelionei į „Legoland“ žaidimų parką. Laimėtojas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 21 vieną nuo Laimėtojo paskelbimo susisiekti su kelionių agentūra, išdavusia kuponą. Laimėtojas ir kelionių agentūra atskirai susitaria dėl kelionės laiko, kuri turi įvykti laikotarpyje nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas. Laimėtojui pasirinkus kelionę už mažesnę sumą, nepanaudota suma nekaupiama, negali būti naudojama kitam kelionės užsakymui ir nekompensuojama. Laimėtojas turi teisę pasirinkti brangesnę kelionę atitinkamai primokėdamas papildomą kainą. Laimėtojui nepasinaudojus ar negalint pasinaudoti prizu, laimėjimas nebegalioja ir į pinigus nekeičiamas bei jokios sumos laimėtojui nekompensuojamos.
   • Į 5.1. punkte nurodytą kelionę įskaičiuota:

* lėktuvo bilietai iš Vilniaus oro uosto į Bilundo oro uostą ir atgal;

                        * 2 nakvynės ne mažiau kaip 2 žvaigždučių viešbutyje Bilundo mieste, Danijoje;

                        * vienos pilnos dienos bilietai Šeimai (4 asmenys: 2 suaugę ir 2 vaikai iki 11 metų amžiaus) į Legolando parką Bilunde.

                        * papildomos paslaugos užsakomos už papildomą mokestj, kurį moka Laimėtojas.

            8.5.2 Į kelionės paketą maitinimas bei transportavimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal bei į parką ir atgal nėra įskaičiuotas.

 • Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
 • Organizatorius, nei Užsakovas neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
 • Visus su Žaidimo prizais susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius sumoka Žaidimo Užsakovas. 
 1. SKUNDAI
  • Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
  • Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 1. Baigiamosios nuostatos
  • Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
  • Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje duracellzaidimas.lt.
  • Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos interneto svetainėje duracellzaidimas.lt. 
 1. PAPILDOMA INFORMACIJA
  • Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonais 867371027 (darbo dienomis 09:00 – 17:00 ar el. paštu [email protected]

 

1 PRIEDAS

 

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas: