DURACELL žaidimo taisyklės ir sąlygos

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Žaidimo užsakovas: UAB „SANITEX“, adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas (toliau – Užsakovas).
  • Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės gatvė 5, LT-09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius). 
 1. ŽAIDIMO VIETA
  • Žaidimas vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama „Duracell“ produktais. 
 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 05 01 (pirmoji Žaidimo diena) iki 2019 06 30 (paskutinė Žaidimo diena). 
 1. ŽAIDIMO DALYVIAI
  • Žaidime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bent vieną iš Žaidimo vietoje parduodamų „Duracell“ produktų (produktų sąrašas pateikiamas 1 Priede) bei išsaugoję pirkimo kvitą.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Multiplex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai. 
 1. Prizų fondas
  • Pagrindinis prizas – 1600 Eur (tūkstančio šešių šimtų eurų) vertės dovanų kuponas kelionei visai šeimai (dviems suaugusiems bei dviems vaikams iki 11 metų amžiaus) į Danijoje, Bilunde esantį „Legoland“ žaidimų parką.
  • Papildomi prizai – 3 (trys) elektriniai paspirtukai, kurių kiekvieno vertė 333 Eur (trys šimtai trisdešimt trys eurai) bei 15 (penkiolika) dovanų kuponų į „Uno park“ nuotykių parką šeimai (2 suaugę ir 2 vaikai), kurių kiekvieno vertė 50 Eur (penkiasdešimt eurų). 
 1. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
  • Norintis dalyvauti Žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent vieną ar kelis „Duracell“ produktus (produktų sąrašas pateiktas 1 Priede) ir gauti pirkimo kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant žaidime.
  • Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo, asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs savo pirkimą internetiniame puslapyje duracellzaidimas.lt ir įvesdamas tikslius ir išsamius savo, kaip Žaidimo dalyvio, duomenis: pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Asmuo gali registruotis Žaidime tik savo vardu.
  • Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
  • Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo Žaidime apribojimų, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą „Duracell“ produktų pirkimą, atitinkantį Žaidimo sąlygas.
  • Užregistruotas pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos, kadangi Prizo laimėtojas, norėdamas atsiimti prizą, turės Žaidimo Organizatoriui atsiųsti pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected].
  • Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui ar Užsakovui, bus tiriami ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
  • Asmuo, šių taisyklių nustatyta tvarka registruodamasis dalyvauti Žaidime (spausdamas „Registruotis“ Žaidimo internetiniame puslapyje), patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, jog toliau nurodyti jo asmens duomenys bus šiose taisyklėse nustatyta tvarka Žaidimo vykdymo tikslu, dalyvio duoto sutikimo  pagrindu tvarkomi Užsakovo, kaip asmens duomenų valdytojo: vardas; pavardė; el. p. adresas; telefono numeris; pirkinių kvito numeris; duomuo, kad Žaidimo dalyvis įsipareigojo laikytis Žaidimo taisyklių (techniniai įrašai); Žaidimo dalyvio skundas ir jo nagrinėjimo duomenys; apie Žaidimo dalyvį, pripažintą laimėtoju papildomai tvarkomi šie asmens duomenys: duomuo, kad asmuo pripažintas laimėtoju, laimėtas prizas, pirkinių kvite esanti informacija (pateikus pirkinių kvitą); prizo atsiėmimo vieta (adresas); prizo atsiėmimo būdas; susirašinėjimo su prizo laimėtoju duomenys; su prizo perdavimu, mokesčių dėl prizo gavimo deklaravimu ir sumokėjimu susiję (prizo perdavimo akto, mokesčių deklaracijų) duomenys, įskaitant asmens kodą (Asmens duomenys).
   • Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Žaidimo dalyvio, kuriuos jis privalo pateikti, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, o, jų nepateikdamas, negalės būti identifikuotas, dalyvauti Žaidime bei atsiimti laimėtų prizų. Dalį Žaidimo dalyvio Asmens duomenų sukuria
   • Jūsų Asmens duomenis Užsakovas gali pateikti šiems gavėjams:
    • Organizatoriui perduodami duomenys, kad būtų išrinkti Žaidimo laimėtojai bei įteikti prizai;
    • su visais Asmens duomenimis susipažinti gali bei juos saugo duomenų tvarkytoju pasitelkta UAB Interneto vizija (adresas: Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius) ir kiti paslaugų teikėjai, padedantys administruoti žaidimo internetinį puslapį;
    • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
    • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
    • Laimėtoju pripažinto asmens vardas, pavardė, laimėtas prizas bus viešinami duracellzaidimas.lt tinklapyje Žaidimo laikotarpiu nuo prizo laimėjimo dienos ir ne ilgiau nei vieną mėnesį po Žaidimo pabaigos, todėl su jais galės susipažinti visi internetinio puslapio www.duracellzaidimas.lt lankytojai.
    • Asmens duomenų gavėjais gali būti ir kiti tretieji asmenys paslaugų tiekėjai, kurių paslaugos reikalingos Žaidimo įgyvendinimui arba valstybinės institucijos, gaunančios Asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.
   • Asmens duomenys bus saugomi Žaidimo vykdymo laikotarpiu ir ne ilgesnį nei šešių mėnesių terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
   • Žaidimo dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis ar apriboti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
   • Žaidimo dalyvis, informuojamas, kad atšaukęs sutikimą tvarkyti jo duomenis, pateikęs reikalavimą Organizatoriui ar Užsakovui apriboti jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo Asmens duomenis, tvarkomus Žaidimo vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu teisės laimėti ir/ar atsiimti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio atitinkamo reikalavimo pateikimo Organizatoriaus ar Užsakovo jau atliktam Žaidimo dalyvio Asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
   • Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, užtikrinant saugų tvarkymą ir ribojant neleistiną prieigą prie Asmens duomenų.
   • Žaidimo dalyvis dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su Asmens duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Organizatorių arba Užsakovą. 
 1. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
  • Norintis dalyvauti Žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu internetiniame puslapyje duracellzaidimas.lt turi suvesti 6.2 punkte nurodytus duomenis.
  • Visiems žaidime užsiregistravusiems dalyviams suteikiama galimybė laimėti 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytus prizus, kurių laimėtojai bus renkami 2019 m. liepos 3 dieną specialiai tam sukurta programa ir paskelbti internetiniame puslapyje duracellzaidimas.lt iki 2019 m. liepos 5 dienos.
  • Vieną kartą užregistruotas Pirkimo kvitas žaidime dėl 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytų prizų dalyvauja iki žaidimo pabaigos.
  • Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami duracellzaidimas.lt svetainėje iki 2019 m. rugpjūčio 2 dienos.
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, turi patys susisiekti su Organizatoriumi iki 2019 m. liepos 19 dienos ir pateikti laimėjusio Pirkimo kvito kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected]

7.6. Jei 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytų prizų laimėtojai patys nesusisieks su Organizatoriumi per minėtą terminą, jie neteks teisės į prizus ir bus renkami nauji prizų laimėtojai. 

 1. PRIZO ATSIĖMIMAS
  • Organizatorius užtikrina, kad 5.1. bei 5.2 punktuose nurodytų prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.5. punkte nurodytą reikalavimą, bus galimybė atsiimti prizą Organizatoriaus ofise Vilniuje, Upės gatvėje 5, 301 kab. nuo 2019 m. liepos 25 dienos iki 2019 m. rugpjūčio 2 dienos asmeniškai.
   • Jei žaidimo nugalėtojas 5.1. bei 5.2. punktuose nurodytų prizų atsiimti Organizatoriaus ofise negali, jam prizas bus pristatytas Organizatoriaus sąskaita. Tokiu atveju, laimėtojas turi susitiekti su Akcijos organizatoriumi el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 19 dienos. Prizas perduodamas laimėtojui pasirašytinai, naudojantis kurjerio paslaugomis.
   • Atsiimant prizą Akcijos organizatoriaus ofise Vilniuje arba per kurjerį, bus prašoma pateikti asmens dokumentą bei pirkimo kvitą.
  • Organizatorius neatsako ir nėra įpareigotas perduoti prizų dalyviui, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
  • Jei laimėtojas nustatytoje vietoje ir nustatytu terminu neatvyksta atsiimti prizo ar yra kitos aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir organizatorius gali jį naudoti savo nuožiūra.
  • Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
  • Laimėtojas, laimėjęs 5.1. punkte esantį prizą, gauna nurodytos vertės kuponą, nurodytai kelionei į „Legoland“ žaidimų parką. Laimėtojas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 21 vieną nuo Laimėtojo paskelbimo susisiekti su kelionių agentūra, išdavusia kuponą. Laimėtojas ir kelionių agentūra atskirai susitaria dėl kelionės laiko, kuri turi įvykti laikotarpyje nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas. Laimėtojui pasirinkus kelionę už mažesnę sumą, nepanaudota suma nekaupiama, negali būti naudojama kitam kelionės užsakymui ir nekompensuojama. Laimėtojas turi teisę pasirinkti brangesnę kelionę atitinkamai primokėdamas papildomą kainą. Laimėtojui nepasinaudojus ar negalint pasinaudoti prizu, laimėjimas nebegalioja ir į pinigus nekeičiamas bei jokios sumos laimėtojui nekompensuojamos.
   • Į 5.1. punkte nurodytą kelionę įskaičiuota:

* lėktuvo bilietai iš Vilniaus oro uosto į Bilundo oro uostą ir atgal;

                        * 2 nakvynės ne mažiau kaip 2 žvaigždučių viešbutyje Bilundo mieste, Danijoje;

                        * vienos pilnos dienos bilietai Šeimai (4 asmenys: 2 suaugę ir 2 vaikai iki 11 metų amžiaus) į Legolando parką Bilunde.

                        * papildomos paslaugos užsakomos už papildomą mokestj, kurį moka Laimėtojas.

            8.5.2 Į kelionės paketą maitinimas bei transportavimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal bei į parką ir atgal nėra įskaičiuotas.

 • Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
 • Organizatorius, nei Užsakovas neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
 • Visus su Žaidimo prizais susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius sumoka Žaidimo Užsakovas. 
 1. SKUNDAI
  • Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
  • Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
 1. Baigiamosios nuostatos
  • Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
  • Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje duracellzaidimas.lt.
  • Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos interneto svetainėje duracellzaidimas.lt. 
 1. PAPILDOMA INFORMACIJA
  • Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonais 867371027 (darbo dienomis 09:00 – 17:00 ar el. paštu [email protected]

1 PRIEDAS

 

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

DURB001

5000394076921

Baterijos DURACELL AA, LR6, 2vnt

DURB005

5000394076952

Baterijos DURACELL AA, LR6, 4vnt

DURB011

5000394047006

Baterijos DURACELL AA, 4+1vnt.

DURB012

5000394117815

Baterijos DURACELL AA, LR6, 4+2vnt

DURB015

5000394058019

Baterijos DURACELL AA, LR6, 8vnt

DURB016

5000394019829

Baterijos DURACELL AA, 10vnt.

DURB021

5000394203334

Baterijos DURACELL AA, LR6, 12vnt

DURB024

5000394004283

Baterijos DURACELL AA, LR6, 6x2vnt

DURB030

5000394107519

Baterijos DURACELL AA, LR6 18 vnt.

DURB050

5000394077133

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 2vnt

DURB055

5000394077164

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 4vnt

DURB059

5000394111257

Baterijos DURACELL AAA, 4+1

DURB061

5000394117839

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 4+2vnt

DURB062

5000394052444

Baterijos DURACELL AAA 4+1vnt,

DURB063

5000394203358

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 8vnt

DURB066

5000394019867

Baterijos DURACELL AAA, 10 vnt.

DURB070

5000394203389

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 12vnt

DURB073

5000394004313

Baterijos DURACELL AAA, LR03, 6x2vnt

DURB080

5000394107557

Baterijos DURACELL AAA, LR06 18 vnt

DURB100

5000394076730

Baterijos DURACELL D, LR20, 2vnt

DURB105

5000394076761

Baterijos DURACELL C, LR14, 2vnt

DURB110

5000394077225

Baterija DURACELL 9V, LR61, 1vnt

DURHS01

5000394033122

Baterijos DURACELL  HSDC 2032, 1 vnt

DURHS02

5000394034310

Baterijos DURACELL HSDC LR44, 2 vnt.

DURHS03

5000394034037

Baterijos DURACELL HSDC MN21, 1vnt.

DURI001

5000394131231

Baterijos DURACELL Industrial AA, 10 vnt.

DURI011

5000394131200

Baterijos DURACELL Industrial AAA, 10 vnt.

DURI021

5000394082991

Baterijos DURACELL Industrial 9V, 10 vnt.

DURM001

5000394010307

Baterijos DURACELL Turbo AA, LR6, 2vnt

DURM005

5000394010338

Baterijos DURACELL Turbo AA, LR6, 4vnt

DURM015

5000394039742

Baterijos DURACELL Turbo AA, LR6, 3+1vnt

DURM020

5000394097698

Baterijos DURACELL Turbo AA, LR6, 4+2vnt

DURM031

5000394010765

Baterijos DURACELL Turbo AA LR6 8vnt.

DURM050

5000394040069

Baterijos DURACELL Turbo AAA, LR03, 2vnt

DURM055

5000394010369

Baterijos DURACELL Turbo AAA, LR03, 4vnt

DURM065

5000394040212

Baterijos DURACELL Turbo AAA, LR03, 3+1vnt

DURM070

5000394097872

Baterijos DURACELL Turbo AAA, LR03, 4+2vnt

DURM082

5000394072053

Baterijos DURACELL Turbo AAA, LR6, 8 vnt

DURM101

5000394002852

Baterijos DURACELL Ultra C, LR14, 2vnt

DURRB10

5000394057166

Įkraunamos baterijos DURACELL AA (2500 mAh), LR6, 2vnt

DURRB30

5000394038837

Įkraunamos baterijos DURACELL AAA (850 mAh), LR03, 2vnt

DURRB35

5000394045118

Įkraunamos baterijos DURACELL AAA (850 mAh), LR03, 4vnt

DURRC12

5000394120020

Įkroviklis DURACELL CEF15 (per 5 min) +4AA

DURRC22

5000394114524

Įkroviklis DURACELL CEF27 (per 15 min) +2AA2AAA

DURS001

5000394002272

Baterijos DURACELL AA Simply, 8vnt,

DURS002

5000394002463

Baterijos DURACELL AAA Simply, 8 vnt.

DURSC47

5000394052581

Baterijos DURACELL LR43, 2vnt

DURSC51

5000394504424

Baterijos DURACELL LR44, 2vnt

DURSC57

5000394052550

Baterijos DURACELL LR54, 2vnt

DURSC62

5000394013858

Baterijos DURACELL 303, 2vnt

DURSC67

5000394062986

Baterijos DURACELL 377, 1vnt

DURSC75

5000394035980

Baterijos DURACELL 2016, 1vnt

DURSC76

5000394045736

Baterijos DURACELL 2016, 2vnt.

DURSC80

5000394021259

Baterijos DURACELL 2025, 1vnt

DURSC81

5000394045514

Baterijos DURACELL 2025, 2vnt.

DURSC85

5000394023369

Baterijos DURACELL 2032, 1vnt

DURSC90

5000394203921

Baterijos DURACELL 2032, 2vnt

DURSC93

5000394030428

Baterijos DURACELL 2450, 1vnt

DURSC94

5000394030398

Baterijos DURACELL 2430, 1vnt

DURSH01

96091456

Baterijos klausos aparatui DURACELL 13, 6vnt

DURSH07

96091463

Baterijos klausos aparatui DURACELL 312, 6vnt

DURSH15

96091449

Baterijos klausos aparatui DURACELL 10, 6vnt

DURSH20

96091470

Baterijos klausos aparatui DURACELL 675, 6vnt

DURSM11

5000394015142

Baterijos DURACELL MN11 BLN01x10 EU00, 1 vnt.

DURSM21

5000394011212

Baterijos DURACELL MN21, 1vnt

DURSM22

5000394203969

Baterijos DURACELL MN21, 2vnt.

DURSM27

5000394023352

Baterijos DURACELL MN27, 1vnt

DURSP05

5000394030480

Baterija DURACELL Lithium CR2, 2vnt

DURSP10

5000394123106

Baterijos DURACELL Ultra 123, 1vnt